Śrī Durvāsapāda

Panchakshara Mantra

Om Namah Shivaya

(szanszkrit: ॐ नमः शिवाय; IAST: Oṃ Namaḥ Śivāya; ITRANS: Om Namah Shivaaya)

                                                    

 

"Hódolat az Úr Śivának." 

 

Nāmah Śivāya

 

Jelentése:

"Hódolat az Úr Shivának, vagyis a Jóságos Yoga Urának.”

 

Ez az öt betűs formula a Panchakshara Mantra.

 

Oṃ Namaḥ Śivāya

 

Az Abszolút létező (Śiva) - melynek természete a mindentudás (jñana) mindentevés (kriya), és tökéletesen szabad (svatantrya) – hangjának képviselője az Én maga.”

 

Rövidebb változatban:

 

śabdabrahma Shiva kegyelme, kiben Én Vagyok.”

 

Oṃ – az Én hangaspektusának reprezentánsa

 

Namaḥ – tisztelet, hódolat

 

Śivāya – a legfőbb Jóság, az Univerzális Tudatosság, vagyis Én (ātmā).

 

Ez egy nagyon erős Mantra, amely növeli a létezésünk Boldogság

szintjét, és a magasabb rezgések intenzitását.

 

Nézzük mit foglal magában ez a Csodálatos misztikus varázsige:

 

Első szótag: 


"NĀ”

 

A „Nā”szótag egy kód. Egy gyökérszó. A „Nā”szótag egy teljes mantrát tartalmaz, ha kibontjuk így szól:

 

Nāgondrahārāya trilocanāya bhasmāngarāgāya maheśvarāya |

nityāya śuddhāya digambarāya tasmai nakārāya namah śivāya ||

 

"Hódolat a hamu borította, három szemű Úrnak, Akit meg testesített az első „” szótag,

A kígyók Ura, aki tiszta, meztelen és örök."

 

Az M a második szótag: 

 

"MA”

A teljes mantra így hangzik:

 

Mandākinisalilacandanacarcitāya nandīśvarapramathanāthamaheśvarāya

mandārapuspabahupuspasupūjitāya tasmai makārāya namah śivāya ||

 

"Meghódolok Az előtt, Aki mint Makara, testesült meg. Akit számtalan virág díszít.

Akiknek testét felkente az égi Ganga szent vize. Aki a Pramatha Ganák Szuverén királya."

 

A Harmadik szótag: 

 

"ŚĪ”

A teljes mantra így hangzik:

 

Śīvāya gaurīvadanāravindasūryāya dakşādhvaranāśakāya |

śrīnīlakanthāya vrsadhvajāya tasmai śikārāya namah śivāya ||

 

"Hódolat a kék torkú, tisztaragyogású lótusz arcú Úrnak. Daksha áldozati oltára elpusztítójának, aki a bika jelképet viseli, hogy bemutassa, az Igazságszolgáltatást Az Igazságosságot szimbolizálja a „ŚĪ”szótag."

 

A Negyedik szótag: 

 

"VA”

A teljes mantra így hangzik:

 

Vasistakumbhodbhavagautamāryamunīndradevārcitaśekharāya |

candrārkavaiśvānaralocanāya tasmai vakārāya namah śivāya ||

 

"Meghódolok az istenek Istene előtt, akinek szeme Nap, a Hold és a Tűz. Ő a megtestesült Vakara, és akit az istenek és a nagy bölcsek, (mint Vasishtha, Agastya és Gautama) imádtak."

 

A Negyedik szótag:

 

„Ya”

A teljes mantra így hangzik:

 

Yaksasvarūpāya jatādharāya pinākahastāya sanātanāya |

divyāya devāya digambarāya tasmai yakārāya namah śivāya ||

 

"Hódolat annak, az ősi meztelen Istennek, Aki megtestesült a „Ya” szótagban, mint Yaksha testesült, meg akinek hosszú és csapzott haja van, és Pinaka van a kezében."

 

Lezárás:

 

Pañcāksaramidam punyam yah pathecchivasannidhau |

Śivalokamavāpnoti śivena saha modate ||

 

"Aki ezt az öt szótagból álló mantrát vibrálja, az Úr Śiva előtt, az eléri az Ő legfelsőbb hajlékát, és Ővele élvezi az örök boldogságot."

 

 

Magyarázat:

 

A tudatosság (cit) annak valódi tudását jelenti, hogy nincs semmi, mi a tudatosságon (Én) kívül létezne. Mert minden az Én. A Śivasūtra ezt a caitanya és az ātmā szavak összekapcsolásával fejezi ki, azért mert az Én, a Tudatosság maga. Ez a kapcsolat nem alárendeltségi viszonyban van, hanem megfeleltetés. Az Én akkor kerül realizálásra, ha a létező tapasztalási minősége: caitanya. Én = Minden Én Vagyok. Rajtam kívül nincsen más. Minden tapasztalás, Én Vagyok. Ez a Valóság. Paramaśiva. A caitanya az a tudatos létező, melyhez valamilyen ’attribútum’ fűződik, ez pedig az ātmā, vagy Én. Tehát, az Én kapcsolódik az Univerzális Tudatossághoz: caitanyam ātmā, ahogy Śivasūtra I.1. is mondja. A Valóság (Śiva) a tudatosság legfelső szintje, mely mindent Önmagaként tapasztal. Ennélfogva Śiva és ātmā Egy, nem kettő. 

 

 

Védikus Koncepció - Öttagú Mantra

 

A Védikus kinyilatkoztatás szívében, a Védák közepén áll az Öttagú Mantra. A Rigveda-Yajurveda-Sāmaveda közül ugyanis a Yajurveda a középső. A Yajurveda középső fejezetében nagyjából a közepén fordul elő a Namaśivāya.

 

A hang  klasszikus átalakulása, mint mantra-formába öntött ikon.

"Namahśivāya" az Úr Śiva Mantrája .

 

Na: kifejezi a föld elemet és Brahmā-t.

Mah: kifejezi a (āpas) vizet és Visnut.

Śi: Tejas (tűz) és Rudra

: Vāyu (szél) és Māheśvara.

Ya: Ākāśa (éter) és Sadāśiva

 

Śiva-Naarāja öt funkcióját jelképező kéztartásait az Öt szótagú mantrában láthatjuk megtestesülni.

 

Na  - a pusztítás és Naarāja lángot tartó bal felső keze

Ma  - az elkendőzés és az Āpasmāra-n taposó jobb láb.

Śi    - a teremtés és a dobot tartó jobb felső kéz

   - a megvilágosító kegyelem és az elefánttartást mutató bal alsó kéz, illetve a felemelt bal láb, a megváltás forrása

Ya   - a fenntartás és oltalmazás,amelyet a jobb kéz mutat az abhaya mudra "NE FÉLJ"gesztusával.

 

A hagyomány szerint a mantra minden tagja Śivának is egy aspektusát fejezi ki.

 

Na  - Śiva valóságot eltakaró energiája

Ma  - Világmindenség

Śi    - Maga Śiva

   - Śiva megvilágosító kegyelme

Ya   - egyéni lélek

 

Ezenkívül  az öt tevékenység (Pancha-Kriyā), és az emberi testrészek is társíthatóak az öttagú mantrához:

 

Na  -    Srishti (teremtés), --  láb

Ma  -   Sthiti (megőrzés),--  gyomor

Śi   -   Samhāra (rombolás),--  váll

Vā   -   Tirobhāva (leplezés) --  száj

Ya   -   és Anugraha (megnyilvánítás).-- szem

 

A Śiva-yoga szerint az Öttagú Mantrát azok használják, akik nem aszkéták, hanem Karmi életet élnek családosként.

A világról lemondott aszkéták ezt a mantrát kiegészítik az OM szótaggal: Oṃ Namaḥ Śivāya.

A sudrák és a kasztonkívüliek azonban nem engedhetik meg, hogy ezt a formulát használják. Számukra a Śivāya Namaha forma az előírt.

 

Śiva mantrái közül nem ez az egyetlen, amit sokan használnak. A másik kiemelkedő mantra a Mṛtyuṃjaya (A halált legyőző mantra), vagy másnéven a Mahāmṛtyuṃjaya mantra (Ez a harminckétszótagos halált legyőző nagy mantra)

 

om tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam I

urvārukamiva bandhanānmṛtyormukṣīya mā'mṛtāt II

 

Ez az oltalmazó mantra eredetileg a Rig-Veda egyik himnuszában szerepel. Nemcsak a saivák, hanem szinte minden hindu számára nagy becsben áll ez az imaformula, amely megvéd a balesetektől, kigyógyít a betegségekből, eloszlatja a félelmet, békés halált ad, és emellett elvezet a mokṣa-hoz is.

A Tantrikus szövegek szerint a Mahāmṛtyuṃjaya mantra Śiva Szemében lévő Fény manifesztációja, melynek révén elpusztítja az egész Mindenséget, és amelynek révén a Tudatlanságot felszámolván Megváltást ad híveinek.

 

Mṛtyuṃjaya: Śivának egyik gyakori neve. A másik gyakori neve pedig Nīlakaṇṭha (Kéktorkú)

Ennek magyarázatát egy Purāṇa - történet adja meg.

 

Amikor az istenek az Ősóceánt köpülték, köpülőzsinórként Vāsukī-t a Kígyókirályt használták fel. Vāsukī annyira felhevült, hogy kiköpte halálos mérgét, mely az egész Mindenséget pusztulással fenyegette. Śiva azonban jelen volt és kegyesen lenyelte a mérget, hogy megmentse a világot. Ez a méreg színezte kékre a torkát.

 

 

Oṃ Namaḥ Śivāya