Śrī Durvāsapāda
 
Fohász Saraswatī istennőhöz
 
 
 
Amikor belépünk a Mantra-yoga birodalmába – és ezt az isteni mesterek tudják -, azt tudjuk észlelni, amiben vagyunk mikrokozmikusan (igaz a testi világunkat, férfi-nő stb.), illetve azt tudjuk észlelni makrokozmikusan, a külvilágot, amiben vagyunk. Ezért az első elemezni való dolog - amivel a Mantra-yoga foglalkozik -, a halandó, mulandó, folytonosan változó külső világ. Leleplezi előttünk. Utána a második rész , a Japa, majd ezt követően a Patanjali és a Sāmkhya-yoga, aminek a gyakorlatában rájövünk arra, hogy milyen nem látható isteni törvények kormányozzák az egész teremtést, beleértve az emberi lényt is, miközben hihetetlenül függetlennek hiszi magát. Egy másodpercig sem vagyunk függetlenek.
 
Döbbenetet okoz, hogy az anyagba ragadt fogságunk milyen totális, hogy egy felsőbb szint milyen következetes tud lenni, mivel megtudja mutatni másodperc pontosan, hogy mit is fogunk csinálni. Annyira az ösztönök, szorongások, kényszerek és egyebek mentén vezérelt lények vagyunk, hogy igazából az ember beleborzong; - Én így éltem idáig? De lehet, hogy talán jobb lett volna nem tudni róla…
Tehát nagyon sok ember itt még visszafordulhat.
 
Ahogy a Mátrix című filmben is volt; „Majd egy-két másodperc és rájövök mi tart engem még illúzióban. És abban mi a rossz? Hát az önmagam elárulása, hogy ezek után mégsem megyek tovább, hanem ezt tűröm. Mert „boldog tudatlanságban” élni az rendben van.”
 
Tehát a második része a Mantra-yoga-nak tárja fel, hogy szinte kis Marianna bábok vagyunk, akit óriási energiák és törvények dobálnak, hánynak ide-oda. Félelmetes. És a harmadik körben (a vége felé) elkezdi odaadni az eszközöket (pl. a Gayatri mantrát, és a többit), és azt sugallja, hogy hagyd itt ezt az egészet. Valójában van az a szellemi sík, ami az otthonod lehetne, ami vár rád, és nem kellene visszaszületni ide. Ez a három dolog, melyet tartalmaz a Mantra-yoga, s tulajdonképpen a lényegi minőségét adja meg, amit mindezeknek a lépcsőzetese felépítése és ismertetése mellett egy biztos kiutat biztosít.
 
Śiva, aki a maga abszolútumában a formák végtelen forrása, nem elkülönül önmagától, hanem önmagát kiárasztja, kiterjeszti. Így a nevek és formák sokaságában önmagát tapasztalja, mint jīva. Mert létrehozásukkor ő maga a tapasztaló és a tapasztalt is egyben. Ahogy azt a soron következő szép idézet is mondja:
 
"Az Abszolút Igazság tökéletes és teljes, és mivel teljesen tökéletes, minden kiáradása – mint például ez az érzékelhető világ is – tökéletesen és teljes egészként van fölszerelve. Vagyis, bármit hoz létre a teljes egész, szintén teljes lesz magába. Ő a teljes egész, ezért annak ellenére, hogy számtalan teljes egység árad ki belőle, megőrzi teljes egyensúlyát."
 
/Isa Upanisad-Invokáció/
 
 
Tudnunk kell, hogy a Védikus és Tantrikus doktrínákat Indián belül sem tanulmányozhatja akárki. Kifejezetten meg van tiltva néhány kasztnak, hogy még a szemét is rávesse ezekre a tudományokra. Lényegiségüket tekintve, a pontos megértésük bizonyos fokú előképzettséget igényel. A Hindu filozófiát - lévén hogy ez egy annyira gyönyörű, de ugyanakkor összetett és nehéz téma - tanulmányozását Indiában ugyanazzal a fohásszal kezdik egész országszerte, amely évezredek óta jellemzi Indiát.
 
Om ajńāna tīmīrāndhasya jńānāńjana śalākayā cakşur unmīlītam yena tasmai śrĭ gurave namah
 
"Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a tudás fáklyalángjával felnyitotta a tudatlanság sötétségétől elvakult szemeimet."
 
A Mantra-yoga-ba szintén a lelki tanítómester (guru) ad beavatást, mely a sisya számára elengedhetetlen, mivel ez alapján használhatja a titkos igéket, és számára ez által is válik érthetővé. A hagyomány szerint, Indiában minden tanulmányozást – legyen az akár, tantra, yoga, Vedanta, szanszkrit, és stb.) a Saraswatī-namasthubyam mantra-val kezdik: Ennek a mantra-nak kétszeri éneklése vagy recitálása Saraswatī istennőhöz intézett fohász, aki a tanulás, oktatás és a bölcsesség örök birtokosaként áldásban részesíti az önzetlen tiszta szívű tanítványokat, hogy sikerekben gazdag eredményeket érhessenek el a tudás útján.
 
सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥
 
saraswati namastubhyam varadé kāmarūpiṇi |
vidyārambham kariṣhyāmi, siddhirbhavatu mé sadā || (IAST)
 
saraswati namastubhyam varade kAmarUpiNi |
vidyArambham kariShyAmi, siddhirbhavatu me sadA || (ITRANS)
 
"Hódolatom Saraswatī istennőnek, a tanulás és a helyes beszéd örök úrnőjének, aki felébreszti a tudás vágyát a törekvőben, Te vagy minden idők leghatalmasabbika, aki képes megajándékozni a tudás képességének és erejének birtoklásával; Kérlek, áldj meg engem.”
 
 
Másik változat:
 
यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं भवेत् ।
ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः ॥६॥
 
yayā vinā jagat-sarvam śhaśhvajjīvan-mṛitam bhavét ।
jñānādhidévī yā tasyai sarasvatyai namo namaḥ ॥6॥ (IAST)
 
yayA vinA jagat-sarvam shashvajjIvan-mRitam bhavet ।
GYAnAdhi-devI yA tasyai sarasvatyai namo namaH ॥6॥ (ITRANS)
 
/Saraswatī Stuti 6,7/
 
 
 
„Nélküled az egész világ élettelennek tűnik. Te vagy, aki felügyeled a tudás folyamatát, Te vagy az áramlásának istensége. Kérlek fogadd Üdvözletem, ó tanulás istennője.”
 
 
 
Imádság, a tudás és bölcsesség istennőjéhez
 
 
Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha |
Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana | |
 
 
Yaa brahmaachyutha Shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha |
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa | |
 
 
"Óh Saraswatī istennő, aki tisztességes, és ragyogó mint a jázmin-színű hold, nyakad tiszta fehér koszorú ékesíti, ruházatodon fagyos harmat cseppek csillognak, úgy tündökölsz a fénylő fehér ruhában. Kartámaszaid a gyönyörű Veena, trónod fehér Lótusz. Nagy tiszteletben tartanak az istenek, tenyerükön hordoznak és körül fognak, hogy védelmezzenek; Kegyes vagy a teremtés műveletében. Te vagy a tudatlanság, a levertség és a lassúság eltávolítója. Dicsőség Neked óh Legfelsőbb tudásának birtokosa.”
 
 
Krpaa paravarah sajala jalada sreni ruciro ramaa vani ramah sphurad amala pankeruha mukhah surendrair aradhyah sruti gana sikhaa gita carito jagannatha swami nayana patha gami bhavatu me
 
"Óh Jagannath, Ő olyan szép és kecses, mint az esőfelhők mozgása, Ő telve van irgalommal, akár az óceán hullámzó dajkája. Ő a boldogság tárháza, kinek nevei Laxmi és Saraswati, és az arca olyan, mint egy makulátlan teljesen kinyílt lótusz. Őt imádják a legjobb félistenek és a bölcsek, és az Ő dicsőségét éneklik az Upanisadok. Óh Jagannath mester, legyen Ő a látásom tárgya. "
 
 
Az éjszakai tompaság elűzésére
 
Saraswatī-bīja-mantra:
 
Om Hareeng
 
Az intelligencia egészségének megőrzésére és fitten tartására javasolt mantra. Energetizálja és serkenti az agyi működést. Mindenek felett a buddhi megnyílásáért felelős, ami olyan hatást vált ki a számára, mint a doppingszer a sportoló teljesítményeire. Esti tanulmányozásnál, valamint a satsang kései felpezsdítésére kitűnő orvosság.
 
 
Om Saraswatyai Namaha