Śrī Durvāsapāda: Bhava Bōdham

 

 

1. Szemmel nem látható, és mégis,
a liṅga minden szem belsejében a Szem.
Füllel nem hallható, és mégis,
a liṅga a fül belsejében a Fül.


2. Orral nem szagolható, és mégis,
a liṅga az orr belsejében az Orr.
Szájjal ki nem ejthető, és mégis,
a liṅga a szájon túli Száj, ami kijelenti Önmagát.

3. Kézzel megfoghatatlan, és mégis,
a liṅga a kéz Keze, ami mindent megragad.
Az elme ki nem gondolhatja a śivaliṅga-át, és mégis,
a liṅga az elme mögötti Elme.

4. Liṅga az első, az Egyetlen, a kezdet,
ami nem múltbeli vagy jövőbeli.
Formáján (jyoti) nem fog az idő,
ezért kortalan és tapadástól (mala) mentes.

5. A liṅga nyilvánul meg, mint apa és anya.
Nem lehet leírni, mint egy vagy kettő.
Művész nem tudja a liṅgat ábrázolni.
A bölcsek szívében a liṅga mindig megmarad.


6. Nem tesz lehetővé különbségtételt
kettősség (dvaita) és nem-kettősség (ādvaita) között.
A liṅga az, ami táncol a zeniten túli hang birodalmán.

7. A Tudat (parāsamvit) tágassága,
ha szavakkal megfogalmazható,
nem az Abszolúttól (Parabrahman) való,
s ha szavakon túli, ki nem mondható,
a Teljesség (Paramaśiva) úgyszint meg nem fogható.

8. Lét (sat) és nem lét (asat) fedi egymást,
e kettő között paramārtha a Forrás,
s ki e titkot megérti, az életét
Abszolút Tudatosságnak (caitanya) szenteli.

9. Az, Aki (Śiva) fenntartja az Univerzumot (prakṛti),
azonos saját Erejével (Śakti),
kiből a Létezés (bhava) minden kategóriája (tattva) ered,
Ő a Valóság Maga (paramātha).

10. Kezdet s vég nélküli,
Amikor neve van (nāma),
Ő az Abszolút (Parabrahman) maga,
mikor kiárasztja Hangját (sabdabrahman),
ami ki nem ejthető hang (paravāk),
a Tudatosságának Gyönyöre (ānanda)
által létrejő a világ.

11. Szemmel nem látható,
füllel nem hallható,
szájjal ki nem ejthető,
gondolati képek által fel sem fogható,
csak a Nem-Út (anupāya) végén stabil a Pont (bindu).

12. Az Önvaló (ātmā) a Lételemeken túllépve,
szabad akaratából (svātantrya)
az Éberség Erejében (cit-śakti) honol,
s midőn Tiszta Természete felragyog,
Tudása (jńāna) és Cselekvése (kriya) elválaszthatatlanok.